Účet

Číslo transparentního účtu nadačního fondu Ledňáček je 115-2761940207/0100. Účet je veden u Komerční banky. Pomozte nám pomáhat.