Projekty

Zde je uveden výčet našich nejvýznamnějších projektů a aktivit, do nichž se Ledňáček v průběhu let aktivně zapojil.

Obnova kulturní památky Portz

Ledňáček se zapojil do záchrany kulturní památky Portz poblíž Sedlece u Mikulova. Jedná se o zámeček a zemědělské stavení situované na poloostrově poblíž Sedlece u Mikulova. Celý areál byl velmi citlivě krajinářsky upraven a doplněn o systém zahrad, vinic a sadů. Před zahájením obnovy byl areál v havarijním stavu – na pokraji zániku.

 header_2

Vznik Dobrovolné záchranné služby ČR

Dobrovolná záchranná služba České republiky vznikla z iniciativy občanů podle modelu, který je uplatňován v mnoha západoevropských a severoamerických státech. Cílem je doplnit složky Integrovaného záchranného systému v těch místech, která státní složky nemohou svými kapacitami pokrýt. Veškerá činnost je poskytována dobrovolně, bez nároku na honorář. Více >>

header_11

Pomoc válečným uprchlíkům v Severní Osetii

Naději rodinám v uprchlickém táboře Voschod II přinášejí místní dobrovolníci, kteří z toho mála co mají, nakupují uprchlíkům nezbytné životní potřeby, bez kterých by nepřežili. Asi nejzřetelnější aktivitou, kterou místní Osetinci na pomoc uprchlíkům iniciovali, je nákup krav rodinám. Rodina díky krávě získá zdroj obživy, a pokud hospodaří šetrně, může část produkce prodat a získat tak tolik potřebné peníze.

header_3

Záchrana Maurské vodárny

O unikátní Maurskou vodárnu v zámeckém parku v Lednici pečoval nadační fond od roku 2009, a za tuto dobu se mu podařilo provést základní nezbytné úpravy. V Maurské vodárně provozoval Ledňáček informační centrum a stylovou kavárnu v orientálním stylu. Ledňáčkovi se tak podařilo vrátit tuto památku zpátky do života. Více >>

header_5

Projekt Bez Drog!

Projekt byl zaměřen na generaci nejmladších uživatelů, varoval před destruktivními následky užívání drog a snažil se minimalizovat zájem o prvotní kontakt s drogou. Dále podporoval primární specifickou prevenci s cílovou skupinou dětí a vzdělávání, analýzu a sběr dat. Garantem projektu se stal tehdejší 1. náměstek ministra vnitra plk. JUDr. Jiří Komorous. Více >>

header_4

Muzeum železné opony Valtice

Muzeum železné opony ve Valticích prezentuje mnohaletou historii služby na státní hranici se zvláštním důrazem na období mezi léty 1951 až 1989, kdy zde službu vykonávala pohraniční stráž, a kdy byla vynakládána snaha o absolutní neprostupnost státní hranice doveden za využití ženijně technických zařízení, tedy takzvané železné opony, téměř k dokonalosti.Muzeum železné opony Valtice je prvním muzeem svého druhu v České republice. Autoři si kladou za cíl co nejautentičtější prezentaci situace na státní hranici ve 20. století, bez zbytečných ideologických nánosů. Více >>

header_muz

Podpora prodeje regionálních produktů

Nadační fond Ledňáček se dlouhodobě snaží podporovat přímý prodej lokálních producentů potravin. Každoročně pořádá velikonoční farmu v Lednici, jejíž součástí je právě také jarmark s těmito produkty. Ledňáček také uspořádal farmářský trh v rámci celorepublikové konference producentů bio potravin.

header_6