LEDŇÁČEK – nadační fond z jihu Moravy

Nadační fond Ledňáček byl založen v roce 2008 v Lednici. Hlavním posláním nadačního fondu je zvyšování kvality života nejen na Jižní Moravě, ale v celé České republice a ve vybraných případech také v zahraničí. Ledňáček podporuje zejména projekty, které se mohou stát příkladem a inspirací (tzv. best practices) pro ostatní a přispět tak k rozvoji celého regionu, ve kterém jsou realizovány.

header_1

„Rozvoj prostředí k životu“

Tyto projekty navazují na dlouhodobé snahy o zlepšení životního prostředí ve městech i na venkově a přichází s aplikací zásad trvalé udržitelnosti. Ledňáček v rámci této oblasti podporuje i snahy o komunitně vedený regionální rozvoj, v němž najdou uplatnění obce, občané, firmy i neziskové organizace.

Nadační fond Ledňáček například zastřešuje Muzeum železné opony ve Valticích.

„Bezpečný život“

Tyto akce se zaměřují na bezpečnost každodenního života dětí i dospělých. Ledňáček se rozhodl podporovat celý proces od identifikace nebezpečí, přes prevenci, až k pomoci během mimořádných událostí a omezování jejich následků.

Ledňáček připravil a realizoval úspěšný projekt BEZ DROG, který zaštítil první náměstek ministra vnitra Jiří Komorous, pravidelně pořádá Den bezpečí a podílí se na činnosti Dobrovolné záchranné služby České republiky.

„Zahraniční pomoc“

V rámci zahraniční pomoci se snažíme přinést účelovou pomoc potřebným v rozvojových zemích v rámci pečlivě vybraných projektů, ale rovněž se bude snažit, zejména mezi dětmi a mládeží, poukázat na kvality života v České republice.

Pomáháme například válečným uprchlíkům na Kavkaze.